สถาบันฯกลาง3 พิจารณาหลักสูตรใหม่ ปี63 รองรับการพัฒนาประเทศ

สถาบันฯกลาง3 พิจารณาหลักสูตรใหม่ ปี63 รองรับการพัฒนาประเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เตรียมทำหลักสูตรใหม่ ปี63 รองรับการพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง  3 โดยนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบัน มอบหมายให้นายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบัน จัดการประชุมพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ซึ่งนายโสภณ กันภัย รองผู้อำนวยการสถาบันฯได้เปิดเผยว่า "การจัดประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรใหม่  2563 ให้มีความพร้อมที่จะดำเนินการต่อในขั้นตอนต่อไป" นายโสภณ กล่าวต่อไปว่า "สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3  ได้รับนโยบายจากสภาสถาบันฯ ที่เน้นการผลิตนักศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งท่านผู้อำนวยการสถาบันได้ให้ความสำคัญกับนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ยังกำชับให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คำนึงถึงกระบวนการสร้างคุณภาพและมาตรฐานของนักศึกษาเป็นสำคัญอีกด้วย"
   

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^