สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ยินดีต้อนรับ

Download ใบชำระค่าลงทะเบียน
Click หรือ SCAN ที่ภาพเพื่อ Download ใบแจ้งยอดฯ
>>>UPDATE วันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2562<<<
ประกาศ
เนื่องจากสภาพปัญหาของระบบการชำระเงินค่าลงทะเบียน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จึงขอขยายระยะเวลาการรับชำระเงินโดยจะเปิดให้ Download ใบลงทะเบียนรอบล่าช้า(เพิ่มเติม) ในวันที่ 11-14 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถชำระเงินได้ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 
***โดยไม่มีค่าปรับล่าช้า***
และจะเริ่มการชำระเงินรอบตกค้างในวันที่ 15 พฤศจิกายน - 30 ธันวาคม 2562 โดยรอบตกค้างจะมี 1.ค่าปรับล่าช้า 500 บาท 2.ค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพนศ. 200 บาท และ 3.ค่าธรรมเนียมการคืนสภาพนศ. 200 บาท รวมทั้งสิ้น 900 บาท
WELCOME