(Live) ถ่ายทอดสดสัญญาณภาพ
บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำการศึกษา 2560 ผ่านเครือข่าย Internet
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.00 น.
โดย..สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร>>ENTER SITE<<