สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ยินดีต้อนรับ

Download ใบชำระค่าลงทะเบียน
Click หรือ SCAN ที่ภาพเพื่อ Download ใบแจ้งยอดฯ รอบตกค้าง (ค่าปรับ 700 บาท)
>>>UPDATE วันที่ 18 - 29 พฤศจิกายน 2562<<<


ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงิน
WELCOME