สาขาวิชาที่เปิดสอน

สาขาวิชา สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
   1. เทคโนโลยีไฟฟ้า    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
   วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
   2. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
   วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   3. การบัญชี    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
   4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
   5. การจัดการสำนักงาน    วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
   6. เทคโนโลยียานยนต์    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
   7. การจัดการสำนักงาน    วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
   8. เทคโนโลยีการเชื่อม    วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
   9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน
   วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
  10. เทคโนโลยีการผลิต    วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
^