สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3


ตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน


 
โลโก้สถาบัน
 
^