ประกาศ : สำหรับนักศึกษาชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าแต่ค้างชำระค่าปรับ

ประกาศ!
แจ้งนักศึกษาที่ชำระค่าลงทะเบียนล่าช้าเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ชำระค่าปรับ!!!
ซึ่งหมายความว่า
นักศึกษายังลงทะเบียนไม่สมบูรณ์
นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อด้านล่างและคลิกดาวน์โหลด
ใบค้างชำระค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้าได้ที่ชื่อของตนเอง

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^