เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558

เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558

Download
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558


คลิกที่ภาพด้านล่างนี้

โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3


 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^