สถาบันฯ จับมือ สภ.เมืองนครนายก จัดอบรมการใช้สื่อฯ ให้จนท.ตำรวจ

สถาบันฯ จับมือ สภ.เมืองนครนายก จัดอบรมการใช้สื่อฯ ให้จนท.ตำรวจ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจจังหวัดนครนายก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจจังหวัดนครนายก ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชาสัมพันธ์และให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน ภายใต้โครงการบริหารจัดการองค์ความรู้ สู่การบริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 โดยนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันฯ เปิดเผยถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ ว่าโครงการนี้ต้องให้เครดิตกับ ท่าน พ.ต.อ.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ที่เห็นความสำคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการบริการข้อมูลแก่ประชาชน ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีพันธกิจตามพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 ในการบริการวิชาการและวิชาชีพสูชุมชน อีกทั้งยังมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะการถ่ายทอดองค์ความรู้ รวมถึงตนเองก็พร้อมที่จะร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้น่าอยู่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งท่าน พ.ต.อ.กล้าหาญ โชคพิพัฒน์ไพบูลย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก ได้นำคณะบุคลากรข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.เมืองนครนายก จำนวน 25 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการครั้งนี้

 

  

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^