สถาบันฯจัดประชุมสภา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา

สถาบันฯจัดประชุมสภา เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา

การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3

วันที่ 2 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นำคณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันฯ ให้การต้อนรับนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 และคณะกรรมการสภาในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ณ อาคารทรู ทาวน์เวอร์ กรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดนโยบายรวมถึงพิจารณาในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานของวิทยาลัยภายใต้สังกัดสถาบัน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^