ทุนวิจัยและพัฒนา นศ.ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

ทุนวิจัยและพัฒนา นศ.ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย นวัตกรรม ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562
นักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก LINK ด้านล่างนี้
DOWNLOAD
yes
1.หนังสือประชาสัมพันธ์ (.PDF)
yes
2.แบบข้อเสนอโครงการ (.DOCX)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หมายเลขโทรศัพท์ 037639655 หรือ Email : administrator@ivec3.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^