ประกาศ : การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบริหารทั่วไป ด้านสารสนเทศ

ประกาศ
 การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกคัดสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งบริหารทั่วไป ด้านสารสนเทศ


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^