ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ตำแหน่งพนักงานราชการ)สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)   

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^