ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)    จำนวน ๑ อัตรา
ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ ๒๑ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑


หมายเหตุ:
   หากไม่สามารถ ดาวน์โหลดประกาศได้กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 037639655

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^