ประกาศผลการพิจารณา ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

ประกาศผลการพิจารณา ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

ประกาศ
ผลการพิจารณา ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หมายเลขโทรศัพท์ 037639655 หรือ Email : administrator@ivec3.ac.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^