ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด