ประชาสัมพันธ์:รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประชาสัมพันธ์!!!
 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป
(ด้านสารสนเทศ)

CLICK!!  เพื่อดาวห์โหลด