ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี

ประกาศ!!!
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก
เป็นลูกจ้างชั่วคราว
"ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี"