ประกาศ สอก.3 เรื่องผลพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัยฯ 2563 (เพิ่มเติม)

http://www.ivec3.ac.th/datas/file/1594175729.pdf
ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย นวัตกรรม ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม)


download