IVEC3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)   
จำนวน ๑ อัตรา

>>ดาวน์โหลดประกาศ<<


หมายเหตุ:
   หากไม่สามารถ ดาวน์โหลดประกาศได้กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 037639655