เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558

Download
เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558


คลิกที่ภาพด้านล่างนี้

V
V


โดย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3