ประกาศผลการพิจารณา ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์

ประกาศ
ผลการพิจารณา ทุนมูลนิธิอาชีวสงเคราะห์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562DOWNLOAD HERE

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หมายเลขโทรศัพท์ 037639655 หรือ Email : administrator@ivec3.ac.th