ทุนวิจัยนวัตกรรมของอาจารย์ ปีงบประมาณ63

ประชาสัมพันธ์สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้อนุมัติงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย นวัตกรรม ของอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
อาจารย์ท่านที่สนใจสามารถ Download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก LINK ด้านล่างนี้
DOWNLOAD

1.หนังสือประชาสัมพันธ์ (.PDF)

2.แบบข้อเสนอโครงการ (.DOCX)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
หมายเลขโทรศัพท์ 037639655 หรือ Email : administrator@ivec3.ac.th