อบรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้แก่ครูผู้สอน

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดำเนินโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน สำหรับครูผู้สอน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รุ่นที่ 3 ระดับพื้นฐาน รหัสหลักสูตร 625041003 วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 ณ นวลจันทร์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

   
 

>>คลิกที่นี่เพื่อชมภาพบรรยากาศการอบรม<<