ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่บัญชี)

                        ประกาศ
   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
                         จำนวน 1 อัตรา


                                                   Click Download