กำหนดการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK สำหรับผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิต

กำหนดการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี ATK
สำหรับผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2564 
สถานที่ตรวจคัดกรอง ฯ  ณ อาคารเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี


>> คลิกดูรายละเอียด ที่นี่!!!<<

-------------------------------------------------------------------------

สามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายอภัย งามแสง ตำแหน่งผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต โทรศัพท์. 090 - 9746519