คู่มือการจัดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)


คู่มือการจัดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)
ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) วิธีการใช้ระบบบริหารการทดสอบ

                                          >>รายละเอียด คลิก!!<<<

วิธีการใช้ ระบบบริหารการทดสอบ (TEC-W) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)
เข้าระบบตามลิ้งค์ >>>
https://tecw.niets.or.th/Application/Studentlist